logo
Xarita sayt
 • FAOLIYATNING ASOSIY TURI
  FAOLIYATNING ASOSIY TURI
  Bug'doydanishlab chiqarilgan rektifikatlangan etil spirti ishlab chiqarish. Rektifikatlangan texnik spirt ishlab chiqarish. Texnologik bug' ishlab chiqarish
 • INVESTITSION DASTUR
  INVESTITSION DASTUR
  Yangi BRU liniyasi o'rnatilmoqda
 • O'ZDSt ISO 22000:2009 sifat tizimi
  O'ZDSt ISO 22000:2009 sifat tizimi
  O'ZDSt ISO 22000:2009 sifat tizimi 2013 yil joriy etilgan
faoliyatning asosiy turi
 • bug'doydan ishlab chiqarilgan rektifikatlangan etil spirti ishlab chiqarish
 • rektifikatlangan texnik etil spirti ishlab chiqarish
 • texnologik bug'

EMITENT YULLIK HISOBOD

Hujjatni ko'chirib olish 2019-07-09 0

Эмитентнинг йиллик хисоботи 2018 йил учун

Hujjatni ko'chirib olish 2019-06-07 0

МСФО va МСА 2018 yil uchun hisobot

Hujjatni ko'chirib olish 2019-02-28 0

2018 yil holatiga hisobot forma-5

Hujjatni ko'chirib olish 2019-02-28 0

2018 yil holatiga hisobot forma-4

Hujjatni ko'chirib olish 2019-02-28 0

2018 yil holatiga hisobot forma-2

Hujjatni ko'chirib olish 2019-02-28 0

2018 yil holatiga hisobot forma-1

Hujjatni ko'chirib olish 2019-02-28 0

2018 yil hisoboti debitorlik, kreditorlik qarzdorlik to'g'risida ma'lumot

Hujjatni ko'chirib olish 2019-02-28 0

Сведения о деятельности за 2018 год

Hujjatni ko'chirib olish 2019-02-28 0

2018 yil hisoboti kreditorlik qarzdorlik to'g'risida ma'lumot

Hujjatni ko'chirib olish 2019-02-28 0

2018 yil hisoboti debitorlik qarzdorlik to'g'risida ma'lumot

Hujjatni ko'chirib olish 2019-02-28 0

2018 yil hisobotiga tushuntirish

Hujjatni ko'chirib olish 2018-05-28 0

2017 йил холатига хисобот

Hujjatni ko'chirib olish 2018-04-30 0

ХМХСмувофиқ тузилган йиллик молиявий ҳисобот ва ХАС хулосаси 2017 йил

Hujjatni ko'chirib olish 2018-03-06 0

2017 yil holatiga КПЭ

Hujjatni ko'chirib olish 2018-02-21 0

2017 yil holatiga auditorlar КПЭ boyicha hulosasi/

Hujjatni ko'chirib olish 2018-02-08 0

2017 йил учун бухгалтерия баланси форма-5.

Hujjatni ko'chirib olish 2018-02-08 0

2017 йил учун бухгалтерия баланси форма-4.

Hujjatni ko'chirib olish 2018-02-08 0

2017 йил учун бухгалтерия баланси форма-2.

Hujjatni ko'chirib olish 2018-02-08 0

2017 йил учун бухгалтерия баланси форма-1.

Hujjatni ko'chirib olish 2017-10-16 1

2014 yil emitent yillik hisoboti