logo
Xarita sayt
 • FAOLIYATNING ASOSIY TURI
  FAOLIYATNING ASOSIY TURI
  Bug'doydanishlab chiqarilgan rektifikatlangan etil spirti ishlab chiqarish. Rektifikatlangan texnik spirt ishlab chiqarish. Texnologik bug' ishlab chiqarish
 • INVESTITSION DASTUR
  INVESTITSION DASTUR
  Yangi BRU liniyasi o'rnatilmoqda
 • O'ZDSt ISO 22000:2009 sifat tizimi
  O'ZDSt ISO 22000:2009 sifat tizimi
  O'ZDSt ISO 22000:2009 sifat tizimi 2013 yil joriy etilgan
faoliyatning asosiy turi
 • bug'doydan ishlab chiqarilgan rektifikatlangan etil spirti ishlab chiqarish
 • rektifikatlangan texnik etil spirti ishlab chiqarish
 • texnologik bug'

"Хосил байрами"ни нишонлаш тугрисида

11.12.2018

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 3 декабрдаги  "Хосил байрами"ни нишонлашга тайёргарлик куриш ва уни утказиш билан боглик ташкилий чора-тадбирлар тугрисида"ги №03/1-3184 сонли баени ижроси юзасидан корхонада 11.12.2018 йил соха ходимларни такдирлаш учун йигилиш утказилди, хамда уларга кимматбахо совгалар такдим этилди.

orqaga

Boshqalar yangiliklar

 • 13.08.2019
  ОБ ИЗМЕНЕНИИ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ
 • 13.08.2019
  БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ УЗГАРГАНЛИГИ ТУГРИСИДА