logo
Xarita sayt
 • FAOLIYATNING ASOSIY TURI
  FAOLIYATNING ASOSIY TURI
  Bug'doydanishlab chiqarilgan rektifikatlangan etil spirti ishlab chiqarish. Rektifikatlangan texnik spirt ishlab chiqarish. Texnologik bug' ishlab chiqarish
 • INVESTITSION DASTUR
  INVESTITSION DASTUR
  Yangi BRU liniyasi o'rnatilmoqda
 • O'ZDSt ISO 22000:2009 sifat tizimi
  O'ZDSt ISO 22000:2009 sifat tizimi
  O'ZDSt ISO 22000:2009 sifat tizimi 2013 yil joriy etilgan
faoliyatning asosiy turi
 • bug'doydan ishlab chiqarilgan rektifikatlangan etil spirti ishlab chiqarish
 • rektifikatlangan texnik etil spirti ishlab chiqarish
 • texnologik bug'

AKTSIYALAR TAQSIMOTI BO'YICHA MA'LUMOTLAR

«BIOKIMYO» АЖ акцияларининг тақсимланиши
       
Битта акциянинг номинал қиймати  3 350 сум  
       
  % дона сўм
Жами акциялар 100 2 856 640 9 569 744 000,00
«Узшаробсаноат» АЖ 51 1 456 880 4 880 548 000,00
Бошқа юридик ва жисмоний шахслар 49 1 399 760 4 689 196 000,00

Hujjatni ko'chirib olish 2016-07-19 0

01.01.2016 y. holatiga aksiyalarni taqsimlash