logo
Xarita sayt
 • FAOLIYATNING ASOSIY TURI
  FAOLIYATNING ASOSIY TURI
  Bug'doydanishlab chiqarilgan rektifikatlangan etil spirti ishlab chiqarish. Rektifikatlangan texnik spirt ishlab chiqarish. Texnologik bug' ishlab chiqarish
 • INVESTITSION DASTUR
  INVESTITSION DASTUR
  Yangi BRU liniyasi o'rnatilmoqda
 • O'ZDSt ISO 22000:2009 sifat tizimi
  O'ZDSt ISO 22000:2009 sifat tizimi
  O'ZDSt ISO 22000:2009 sifat tizimi 2013 yil joriy etilgan
faoliyatning asosiy turi
 • bug'doydan ishlab chiqarilgan rektifikatlangan etil spirti ishlab chiqarish
 • rektifikatlangan texnik etil spirti ishlab chiqarish
 • texnologik bug'

36 muhim faktlar

Hujjatni ko'chirib olish 2019-10-21 0

06 мухим факт 10.10.2019

Hujjatni ko'chirib olish 2019-10-15 0

36-мухим факт 27.09.2019

Hujjatni ko'chirib olish 2019-10-15 0

08-мухим факт 27.09.2019

Hujjatni ko'chirib olish 2019-10-15 0

08-мухим факт илова 27.09.2019

Hujjatni ko'chirib olish 2019-10-15 0

06-мухим факт 27.09.2019

Hujjatni ko'chirib olish 2019-10-15 0

36-мухим факт 27.09.2019

Hujjatni ko'chirib olish 2019-10-15 0

08-мухим факт 27.09.2019

Hujjatni ko'chirib olish 2019-10-15 0

08-мухим факт илова 27.09.2019

Hujjatni ko'chirib olish 2019-10-15 0

06-мухим факт 27.09.2019

Hujjatni ko'chirib olish 2019-07-09 0

07-МУХИМ ФАКТ 27.06.2019

Hujjatni ko'chirib olish 2019-07-09 0

08-МУХИМ ФАКТГА ИЛОВА

Hujjatni ko'chirib olish 2019-07-09 0

08-МУХИМ ФАКТ КУЗАТУВ КЕНГАШИДА УЗГАРИШЛАР

Hujjatni ko'chirib olish 2019-07-09 0

08-МУХ ФАКТ ТАФТИШ КОМИСИЯСИГА УЗГАРИШЛАР

Hujjatni ko'chirib olish 2019-07-09 0

08-МУХ ФАКТ ИЖРОИЯ ОРГАНИГА УЗГАРИШЛАР

Hujjatni ko'chirib olish 2019-07-09 0

06- МУХИМ ФАКТ

Hujjatni ko'chirib olish 2019-07-09 0

36-МУХИМ ФАКТ

Hujjatni ko'chirib olish 2019-07-09 0

32-МУХИМ ФАКТ

Hujjatni ko'chirib olish 2019-03-12 0

08- мухим факт

Hujjatni ko'chirib olish 2019-03-12 0

36 мухим факт

Hujjatni ko'chirib olish 2019-03-12 0

08 мухим факт 3 илова